Sprawdź, co ciekawego kryją w sobie dni z kalendarza

4
stycznia

Światowy Dzień Braille’a

➔ Kim był Luis Braille?

4 stycznia 1809 roku urodził się Louis Braille, twórca alfabetu dla niewidomych. Gdy miał 3 lata, podczas zabawy w warsztacie ojca, uszkodził sobie oko. Stan zapalny przeniósł się na drugie, a po dwóch latach od nieszczęśliwego wypadku powikłania doprowadziły do całkowitej utraty wzroku.

Jego rodzice ze wszystkich sił starali się, aby ich ślepe dziecko jak najczęściej brało udział w codziennych czynnościach. Byli piśmienni, co wcale nie było częste w tamtych czasach na francuskiej wsi. Umiejętność tę przekazali swojemu synowi. Najprawdopodobniej nauczył się alfabetu, poznając kształt liter za pomocą powbijanych gwoździ wbitych w deskę.
Luis Braille ujmował nauczycieli swoim charakterem i bystrością. Miejscowy proboszcz zwrócił się o pomoc do markiza, tatejszego dziedzica, aby umożliwić chłopcu uczenie się w szkole z internatem. Gdy miał 10 lat, otrzymał stypendium i możliwość nauki w paryskiej szkole dla niewidomych. Dzieci czytały tam za pomocą wypukłych liter. Niestety nie mogły w ten sam sposób pisać, gdyż potrzebna by była do tego specjalna prasa.

➔ Jak powstał alfabet Braille’a?

Inspiracją był alfabet (oparty na dźwiękach) wykorzystany przez wojsko. Miał on za zadanie ułatwić odczytanie rozkazów bez konieczności użycia światła i bez konieczności ustnego przekazywania ich. System ten posługiwał się dwunastoma wypukłymi punktami. Braille stworzył alfabet oparty na sześciu, dodatkowo oparł go o litery, a nie dźwięki. Rozszerzył go też, umożliwiając zapis nutowy i matematyczny.

4 stycznia 1900 urodził się James Bond, amerykański ornitolog. Jego imię i nazwisko wykorzystał Ian Flameng w słynnej serii książek szpiegowskich. Autor był zapalonym obserwatorem ptaków i znał twórczość Jamesa Bonda o tych skrzydlatych stworzeniach.